Portfolio > Cosmic Unity

Ascending to Sinai
Ascending to Sinai
Acrylic on canvas
101 x 101 cm
2016